श्री समर्थ रामदास जन्मोत्सव चतु:शताब्दी सोहळा
वैष्णव २१८४/ब, सदाशिव पेठ,
वेदशास्त्रोत्तेजक सभेजवळ, पुणे ४११०३०.


सुरेश नीलकंठ नवरे
‘संपदा’
१९ कलानिकेतन को-ऑ हौसिंग सोसायटी,
कलानगर,
सातारा रोड, पुणे ४११०४३
महाराष्ट्र (भारत)