दासनवमी दासबोध आढावा
डॉ. सुषमाताई वाटवे

समर्थकृपेची वचने
डॉ. सुषमाताई वाटवे 


गुरू तत्व
श्रीधर स्वामी

नवविध भक्ती
मोहनबुवा रामदासी


गायक - चारूदत्त आफळे आणि स्वरप्रिया बेहेरे निवेदन - श्रुती परांजपे

भीमरूपी निरुपण 
(17.9 MB)
हनुमान आरती (963 KB)
कोमलवाचा (1.70 MB)
राम आरती (1.19 MB) 
कल्याणकरी (3.85 MB)
कृष्णामाईची आरती (1.17 MB)
शंकराची आरती 
(1.96 MB)
डफग़ीत (3.62 MB) 
करुणाष्टक (5.29 MB)
मनाचे श्लोक (46.4 MB)
सुखकर्ता (1.76 MB) 

मनाचे श्लोक
डॉ स्वर्णलता भिषीकर
मनाचे श्लोक
डॉ. सुषमाताई वाटवे
श्री मनाचे श्लोक प्रवचने
श्लोक १ ते १८४ (रोज एकच)
 
डॉ. सुषमाताई वाटवे
मनवा मेरे हिंदी मनाचे श्लोक
अशोक जोशी

समर्थ चरित्र
वरदानंद भारती 
(51.3MB)

आचार्य धर्मेन्द्रजी 
(13.6 MB)

समर्थान्ची करुणाष्टके
चैतन्य महाराज
करुणाष्टकावरील प्रवचने २०११
चैतन्य महाराज

समर्थ रामदास
प्रा.शिवाजीराव भोसले
(26.8 MB)

समर्थान्ची काव्यसृष्टी
सुनील चिंचोळकर ((19.8 MB)

प्रो.मुज्जफ्फर हुसेन
(15.7 MB)

प्रो.दादा जाधव
(15.6 MB)
समर्थान्चा सोहमबोध
मकरंदनाथ (15.7 MB) 
समर्थान्चे आत्माराम
कल्याणीताई नामजोशी
दैनंदिन उपासना संस्थान समर्थान्चे राष्ट्रधर्म
प्रभाकर पुजारी
(17.9 MB)
समर्थ रामदास-मॅनेजमेंट गुरू
श्रीनिवास रायरीकर
(23.2 MB)
समर्थ साधना
सौ. माया जोशी (चेन्नई)
  मोबाइल रिंगटोन
असे हो जया (557 KB) देहे त्यागिता (491 KB) गणाधीश जो (525 KB)
घनश्याम हा (761 KB) जणी भोजनी (536 KB) जणी सर्वसूखी (529 KB)
जणी वाद वेवाद (536 KB) जय जय रघुवीर समर्थ (317 KB) करी वृत्ती जो संत (518 KB)
कोमालवाचा ब्राहमनौभव (472 KB) कोमालवाचा पवन (304 KB) कोमालवाचा प्रभांडा (461 KB)
कोमालवाचा टड्रूप्त्टा (306 KB) कोमालवाचा विद्या वैभव (307 KB) कोमालवाचा (321 KB)
क्रमी वेळ जो (551 KB) मना गूजरे तूज हे प्राप्ता झाले (486 KB) मना सज्जना भक्ति पांथेची जावे (486 KB)
मना सांग हा सर्व सांगास तोडी (482 KB) मना श्रेष्ठ धारिसत्या (483 KB) मनाची शते ऐकता दोष जाती (755 KB)
म्हणे जनता तो जणी (497 KB) मुखी राम त्या (516 KB) नभी वावरे जो (585 KB)
नकोरे मना क्रोढचा (447 KB) फूकचे मुखी (491 KB) प्रभाते मनी राम (506 KB)
सडसर्वदा राम सान्नीधहे (548 KB) सडसर्वदा सज्जना चे (549 KB) समर्था छिया सेवका (562 KB)
तिँहिलॉक जेथून (488 KB) तुटे वाद संवाद (517 KB) वसेह रूडाई देव तो (1091 KB)
विचारून बोले (464 KB)    
संत रामदासांची खालील तीन वेगवेगळ्या आकारातील चित्रे डाउनलोड करता येतील.

 1500 X 2187 (2.59 MB)

  800 X 1166   (873 KB)

  400 X 583    (269 KB)

 1500 X 2187  (2.59 MB)

  800 X 1166  (691 KB)

  400 X 583   (208 KB)