दासबोध
(2.06 MB)

मराठी दासबोध
(2.81 MB)

श्रीमत दासबोध-शब्द ओवी सूची
(9.76 MB)

श्रीमद् दासबोध (ppt) (3.75 MB)

दासबोध नित्यपाठ

(171 KB)

श्रीमत् दासबोध

(2.68 MB)

श्री समर्थ कथा सुगंध

(4.75 MB)

मनोबोध 1
(191 KB)
मनोबोध 2
(401 KB)
मनोबोध 3
(281 KB)
मनोबोध 4
(282 KB)

स्वाध्याय मनोबोध

(2.12 MB)

समर्थकृपेची वचने

(261 KB)

श्रीमत् दासबोध दशक १समास ९

(152 KB)

श्रीमत् दासबोध संक्षिप्त

(193 KB)
मनाचे श्लोक जीवनबोध
डॉ. रामचंद्र देखणे(73 KB)
समर्थान्ची भारुडे
डॉ. रामचंद्र देखणे  (56 KB)
श्रीमत ग्रंथराज दासबोधाची
श्री संकेत कुबडी

श्री हंसराज स्वामी
(5.80 MB)
लेखनक्रिया निरुपण (81.8 KB)
दासबोध अभ्यासपद्धत  (977 KB)
लिडरशिप दासबोध (121 KB)
समग्र ग्रंथ भाग १
(41.4 MB)
समग्र ग्रंथ भाग २
(39.4 MB)
दासबोध माझे माहेर
(8.84 MB)
पडवीवरचा दासबोध
(31.02 MB)

मनाचे श्लोक

(187 KB)
कल्याणस्वामीन्चे हस्ताक्षर  (11.7 MB)
सज्जनगडावरील उपासना
(295 KB)
श्री समर्थ रामदास
कृत आत्माराम

(100 KB)
सोलीव सुख
(185 KB)
अकरा मारूतींची माहिती
(37 MB)
दैनंदिन उपासना - शिवथर
(46.6 MB)
राम मंत्रांचे श्लोक
(62 KB)
राष्ट्रगुरु
स्वामी गोविंददेव गिरी
(आचार्य किशोर व्यास)

(60 KB)
समर्थान्चा प्रपंचबोध

यशवंत जोगळेकर
(636 KB)

श्री कल्याण स्वामी चरित्र
(4.42 MB)

रामदास आणि तुकाराम

(108 KB)

गुरूगीता

(144 KB)

करुणाष्टक

(23 KB)

देवी स्तवन

(91.8 KB)

विनोबांचे समर्थ स्मरण

(14 KB)

विद्यार्थ्यांचे रामदास

(3.52 MB)
ह्या PDF फाइलकरिता Adobe Reader 7 किंवा त्यावरील version असणे आवश्यक आहे.

युवकांचे रामदास

(5.09 MB)

भीमरूपी

(799 KB)
समर्थांची स्मृतिस्थळे (1.06 MB)
समर्थ राजकारण (1,221 KB)
मनाची श्रेष्ठता व सामर्थ्य-मनोजय
(150 KB)
व्यवस्थापनाचा महामंत्र - डॉ. अश्विन भागवत (94.2 KB)
स्मृतीग्रंथ धुळे - सुनील चिंचोलकर (2.91 MB)
श्री समर्थ अभिप्रेत - लोकनेता (3.93 MB)
डॉ. सुधीर निर्गुडकर यांचे लेख
समर्थांची स्मृतीस्थाने भाग १  (617 KB)
समर्थांची स्मृतीस्थाने भाग २ (692 KB)
प्र.के.अत्रे यांचे लेख (1.76 MB)
श्री समर्थान्चा सेवाभाव
- मोहनबुवा रामदासी  (50 KB)
लेख पुस्तके
सामाजिक कार्यकर्ता के गुण (612 KB)

श्री समर्थ बोधामृत
(667 KB)
राष्ट्रगुरु
स्वामी गोविंददेव गिरी
(आचार्य किशोर व्यास)
(60 KB)

मनोबोध
(312 KB)

श्री कल्याण स्वामी चरित्र
(679 KB)
मनुआ मेरे
अशोक जोशी (156 KB)
मन की आँखें खोल
नलिनी काले (661 KB)

विद्यार्थियों के श्री समर्थ रामदास
डॉ. मोहन ब.बांडे (1771.52 KB)
लेख पुस्तके
No Articles

सिंधी दासबोध
(1.68 MB)

सूचना : इंटरनेटचा स्पीड तसेच फाईल साइझनुसार डाउनलोडिंगला लागणारा वेळ कमी-जास्त होऊ शकतो.